REPETISJON - Fallsikring og redning
1 dag.  I.h.t NOG`s anbefalinger

FORKUNNSKAP:
Fallsikring og redning NOG 113

Pris kr.3.400,- inklusiv lærebøker, kursbevis og lunsj.
Det er ikke MVA på kurs.  Start kl. 08.00 til 15.00

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send e-post til kurs@biks.no 
Direkte påmelding, orange "ball" med dato for kurs til høyre.
På mobiltelefon: Skjema / påmelding finner du helt nederst.

Målgruppe

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningsteam som må ha repetisjon 2 hvert år iht NOG`s anbefalinger.

Kursets målsetting:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring er fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallredning og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder Spesielt viktig er det at deltakerne får grundig kunnskap om hendelser og årsakene til disse.

DOKUMENTASJON:

Gyldighet:
2 år ihht. NOG retningslinje 113 

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.