Modul A og B  Fallsikring og redning
Iht NOG 113 - 24 timers kurs

FORKUNNSKAP:
Ingen

Pris kr. 7.600,- inklusiv lærebøker, kursbevis og lunsj.
Det er ikke MVA på kurs.  Start kl. 09.00 til 16.00

Kurset målsetning: 

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjema.

Målgruppe: 

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningslag om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings/redningsutstyr.

Kursinnhold: 

Innledning
Regelverk, retningslinjer
Beste praksis
Risikovurdering
Fallsikringsutstyr 
Bruk av personlig verneutstyr
Kunnskap om ulikt utstyr og metoder
Utstyrets begrensninger og muligheter
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Konsekvenser av fall
Praktiske og teoretisk gjennomgang av redningsøvelser
Planlegging og risikovurdering av redning
Grunnleggende førstehjelp
Redningsinnsats m/friskluftsutstyr
Redning av fritt hengende person
Redning fra tanker/trange rom
Redning over åpen sjø
Nedfiring / heising av person
Stabilisering av person
Kunnskap om hengetraume

Krav til kompetanse for redningsberedskap* 

Denne kompetansen skal vedlikeholdes ved å gjennomføre repetisjonskurs hvert 2. år. 

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis for gjennomført kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre kurs aktuelle kurs.

Påmelding - Velg dato