Modul B  Fallsikring og redning
Iht NOG 113 - 16 timers kurs

FORKUNNSKAP:
Modul A Grunnleggende fallsikring 8 timer, ( starter mandagen )

Pris kr. 5.100,- inklusiv lærebøker, kursbevis og lunsj.
Det er ikke MVA på kurs.  Start kl. 09.00 til 16.00

Kurset målsetning: 

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjema.

Målgruppe: 

Alle selskaper og alt personell som anskaffer, benytter og vedlikeholder fallsikringsutstyr. 

Krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr *
Personell som skal bruke fallsikringsutstyr, (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) skal ha dokumentert praktisk trening og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. 

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningsteam om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings/redningsutstyr.

Kursinnhold: 

Innledning
Repetisjon fra grunnleggende fallsikring og redning
Regelverk 
Utstyrs-kjennskap 
Bruk av personlig verneutstyr
Risikovurdering
Teoretisk gjennomgang av redningsøvelsene
Planlegging og risikovurdering av redning
Grunnleggende førstehjelp
Redningsinnsats m/friskluftsutstyr
Redning av fritt hengende person
Redning fra tanker/trange rom
Redning over åpen sjø
Nedfiring / heising av person
Stabilisering av person
Kunnskap om hengetraume
Praktisk eksamen
Teoretisk eksamen

Krav til kompetanse for redningsberedskap* 

Denne kompetansen skal vedlikeholdes ved å gjennomføre repetisjonskurs hvert 2. år. 

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis for gjennomført kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre kurs aktuelle kurs.

Påmelding - Velg dato