Flensearbeid iht NS-EN 1591-4
Boltetrekkekurs STATOIL godkjent.
(Erstatter OLF 118)

4 DAGERS KURS I BERGEN

FORKUNNSKAP:
Ingen

Kontakt oss for flensekurs.  E -Post    bhm@torqlite.eu

Kursets målsetning:

Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks- og hydrokarbonførende prosessystemer.
Kontrollert tiltrekking av flenser, riktig valg av verktøy, pakninger, bolter og smøremidler er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier på trykksatte anlegg.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

MÅLGRUPPE:

Personell som skal lede eller gjøre selvstendig arbeid (utførende fagperson) på flenseforbindelser i rørsystem skal ha gjennomgått en grunnleggende opplæring på flensearbeid som omfatter de typer flenseforbindelser som finnes på anlegget.

Innhold

Opplæring i flense forbindelser er i samsvar med NS-EN 1591

• Generelle forholdsregler, hms ved arbeid på flense forbindelser.
• Vanlige årsaker til feil i pakninger i flense forbindelser.
• Lagring, håndtering, forberedning og plassering av pakninger.
• Sikker demontering av flense forbindelser.
• Forberedning av tetningsoverflaten.
• Identifisering av feil og mangler.
• Sammenstilling av flensoverflatene med likt mellomrom mellom flatene.
• Viktigheten av smurning og hvor det skal smøres.
• Boltetrekkemønster og viktigheten av mønsteret.
• Manuell momenttiltrekking.
• Trygg bruk og håndtering av hydraulisk momentverktøy
• Bekrefte at en flenseforbindelse kan operere i produksjonen.

Program

Opplæringen i kompaktflenseforbindelse bør i tillegg til hovedpunktene over, legge vekt på følgende punkter: 
• Krav til trekking av kompaktflenser
• Identifisering av riktig tetningsring og riktig type materiale.
• Trekkemetoder og trekkemønster for kompaktflenser.
• Inspeksjon av kompaktflensene før trekking.
• Inspeksjon av flense forbindelsen etter trekking.
• Åpning av kompaktflensforbindelsen på en trygg måte, og som ikke skader tetningsflatene.
Det skal også bli gitt opplæring i følgende punkter:
• Hvordan man finner riktig P&ID og forståelse av dokumentet.
• Hvordan man finner ISO-tegninger og hvordan man bruker dette dokumentet til å finne viktig informasjon.
• Forståelse av Piping spec., viktigheten av dette dokumentet og hvordan man bruker dette dokumentet til å finne viktig informasjon.

 

Teoretisk test dag 3 samt praktisk test dag 4 iht ny standard NS-EN 1591

DOKUMENTASJON:

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Før sertifiseringen er utløpt må sertifikatholder gjennomføre repetisjonskurs med test innen flensearbeid for å fornye sitt sertifikat, og igjen være godkjent for arbeid på flenseforbindelser.

Dersom det er gått lenger enn 6 md mellom relevant arbeid på flenseforbindelser må sertifikatholder gjennomføre repetisjonskurs, for igjen å få gyldig sertifikat for å gjøre flensearbeid.

Påmelding er bindende. Avbestillingsfrist er 10 virkedager før kursstart. Avbestilling 5 - 10 virkedager før kursstart belastes med 50% av kursavgift. Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kursstart, belastes 100% av kursavgiften.

edit-flange_work 3.jpg
Påmelding / velg dato