Inspeksjon og kontroll av slanger
Varighet 1 dag Kl. 08.00 - 15.00 

Inspeksjon og kontroll av hydraulikkslanger

Slangegjenkjenning, vedlikehold og kontroll av slanger og kuplinger slik at uønskede hendelser ikke oppstår. Føre var-prinsippet.
FORKUNNSKAP:
Relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Pris kr. 4400,- inklusiv kursbevis og lunsj.  ( Det er ikke MVA på kurs )

Beskrivelse:

Kurset gir en grunnleggende innføring i høytrykkslanger og kuplinger og er et naturlig grunnlag for drifts- og vedlikeholdspersonell som skal foreta inspeksjon og vedlikehold på høytrykksutstyr der slanger inngår som kritiske faktorer i systemet.

Kunne utføre forebyggende inspeksjoner og vedlikehold på slanger i henhold til etablerte prosedyrer og leverandørens bruksanvisninger, kunne registrere uregelmessigheter som f.eks høy temperatur og lekkasjer.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

Hensikt:

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om høytrykkslanger og kuplinger, kunne foreta visuell inspeksjon og kontroll for å ivareta sikkerheten, avdekke eventuelle lekkasjer slik at uønskede hendelser ikke oppstår.

OPPLÆRINGEN INNEHOLDER

  *  Standarder og retningslinjer
  *  Merking og dokumentajon 
  *  Sikkerhetskrav / HMS ved bruk av slanger og kuplinger 
  *  Tabeller for slanger og kuplinger med oppbygning og forståelse 
  *  Inspeksjon og kontroll av slanger
  *  Definisjoner
  *  Bruk av Hose, Dats Sheet
  *  TR 1803
  *  Vedlikeholdskonsept for slanger og kuplinger
  *  Visuel inspeksjon. Gjenger, kuplinger og slanger
  *  Feil- og degraderingsmekanismer
  *  Slangelære inkl. Installasjonsgeometri
  *  Håndtering og oppbevaring av slanger

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis - dokumentasjon ved bestått kurs.