Stillasbyggerkurs 9 meter

FORKUNNSKAP: 
Ingen
Start kl. 08.00 - 15.00

Teori og praksis

Pris kr. 6900,- inklusiv kursbevis og lunsj.  ( Det er ikke MVA på kurs )

Kurset retter seg mot de som skal bygge/ montere, demontere, endre og kontrollere stillas opp til 9 meter.

Kapittel 17 Arbeid i høyden, §§ 17-2 - 17.3 har alle krav til skriftlig dokumentasjon:
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kursinnhold:

  • Gjeldende regelverk
  • Årsaker til ulykker
  • Konstruksjon, oppbygging og virkemåte
  • Personsikring, samt sikring av verktøy
  • Montering, demontering, endring og kontroll av stillas
  • Sikker bruk
  • Forståelse for ulike belastninger
  • etterkontroll
  • Praktisk bruk / Bygging

Ønsker du mer informasjon om kursene ?

Kontakt oss:  e-post  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55 / 934 99 380

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.