TILBUD TRUCKFØRERKURS
Kr. 5200,- Teori og Grunl- praksis
Holdes på kveldstid 02 - 04. okt-17 

FORKUNNSKAP:
Ingen

Kveldskurs start kl. 15.00 Mandag 02. oktober 2017 ( 3 kvelder )  
Pris kr. 5200,- Teorikurs Inklusiv truckfører-lærebok og lunsj.

Praksis med fadder i bedrift eller hos BIKS etter avtale.
Oppkjøring og truckførerbevis etter 20 timer praksis på truck.

Det er ikke MVA på kurs.

PÅMELDING
Bruk orange påmeldingsknapp på denne siden.
Bruk orange påmeldingsknapp 2 okt om en ønsker å melde seg på.

Etter avtale kan vi gi kjøretrening og oppkjøring på T2 og T4 på BIKS. 
Etter bestått teorikurs kan praktisk kjøretrening foretas i bedriften.
Fadderavtale signeres og kopi av "fadder" sitt truckførerbevis leveres.
En erfaren truckfører på jobben er ansvarlig for praksis, 20 timer.

Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende truckførere en god 
teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av truck. 
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens 
konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og praktisk bruk, slik at uhell 
og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

MÅLGRUPPE:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter trucker med permanent førerplass ved vognen og ønsker å gjennomføre både teori og praksis hos BIKS. Praktisk bruk på T2 og T4.

KLASSE T: 1-2-3-4-5 -20 T.O.M. 10 TONN LØFTEKAPASITET

T1=  Palletrucker og ledetrucker- stablere uten permanent førerplass 
T2=  Skyvemasttruck og støttebenstrucker 
T3=  Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck
T4=  Motvektstruck 
T5=  Sidelaster   
T20=Andre typer "trucker" må beskrives.  
Elevene vil få praktisk kjøretrening og oppkjøring på T2 og T4 hos BIKS Industriopplæring. 

Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357. Bestillings nr. 703 Kapittel 10 -  § 10.3

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kompetansebevis på Truck utstedes etter oppkjøring hos BIKS på aktuelle trucktyper -T1 - T2 og T4 

Interessert i kurs ?

På skjema under kan dere sende oss en forespørsel om det er noe spesielt dere lurer på vedrørende dette kurset.

Interessert i kurs?