KONTROLLØRKURS
2018  i Bergen  -  Laksevåg

§ 8-6.Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr

Sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan.

b) Skal ha nødvendig kompetent personale.

Kompetansegivende kurs for personell som jobber med kontroll av løfteredsksp G11 eller kontroll av hydraulisk utstyr.