Kontrollør.

§ 8-6.Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr

Sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan.

b) Skal ha nødvendig kompetent personale.

Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve for personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontroll G11 Løfteredskap