KONTROLLØRKURS
Bergen - Laksevåg
Sertifisert opplæringsvirksomhet

Kompetansegivende kurs for personell som jobber med kontroll av løfteredskap G11, ståltau eller hydraulisk utstyr.

Velg kurs kurs: Varighet
Kontrollør G11 K 4 dager  Løfteredskap KG11   RX
Kontrollør Hydraulikk 3 dager  Hydraulikk
Ståltau Inspeksjon / vedlikehold 2 dager  Ståltau - ISO 4309

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Nr. 703

Kapittel 13. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll