KONTROLLØRKURS
2018  i Bergen  -  Laksevåg

Kompetansegivende kurs for personell som jobber med kontroll av løfteredskap, manuelle taljer, ståltau eller hydraulisk utstyr.

Velg kurs kurs: Varighet
Kontrollør G11 & G10 taljer 5 dager  Løfteredskap G11 & Taljer
Kontrollør Hydraulikk 3 dager  Hydraulikk
Ståltau Inspeksjon / vedlikehold 2 dager  Ståltau

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Nr. 703

Kapittel 13. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll