Verneombud-kurs 4 dager
Lovpålagt Grunnopplæring i Arbeidsmiljø - Offshore

FORKUNNSKAP:
Ingen

Pris kr. 9800,-  ( Det er ikke MVA på kurs )

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.
Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

Kursets målsetning:

Gi vernombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte. 

I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre.

MÅLGRUPPE:

Personer som i sitt daglige virke innehar stilling eller verv som verneombud, arbeidsleder, bedriftsleder og eller medlemmer i arbeidsmiljøutvalg - Offshore.

Innhold

  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Gjennomgang av aktuelle forskrifter og standarder rettet mot petroleumsvirksomheten
  • Fysiske miljøfaktorer – støy – belysning – klima – kjemisk eksponering m.v.
  • Praktisk verne- og miljøarbeid offshore
  • Internkontroll og kvalitetssikring
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter i HMS-sammenheng
  • AKAN-rusforebyggende arbeid
  • Gruppearbeid med relevante oppgaver rettet mot petroleumsvirksomheten

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.