Ståltau Kontroll og vedlikehold 16 t

FORKUNNSKAP: Stroppe / anhukerkurs
Modul 1.1 - 2.3 eller
Modul O-1.1 eller 
Opplæring etter fagplan F-2702

Pris kr. 7900,- inklusiv kursbevis og lunsj.  ( Det er ikke MVA på kurs )

Kursets målsetning:

Kontroll og bruk av ståltau. 

Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning, konstruksjon og virkemåte. Ståltau beregnet til løfteredskap, kraner og winch. Montering, lagring, smøring, vedlikehold, terminering, endefester og brukskontroll.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

MÅLGRUPPE:

Bruker av ståltau i forbindelse med løfteoperasjoner i industriell virksomhet, On / Offshore eller i Maritime virksomheter.

Ståltau -Teori og praksis:
Riktig valg av ståltau
Riktig bruk av ståltau
Ståltaukonstruksjoner
Praktisk bruk av ståltau
Endefester
Smøring av ståltau
Ståltauskiver
Kontroll av ståltau

Eksamen / test

Kursets varighet
16 Timer - 2 dager

MYNDIGHETSKRAV: ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

DOKUMENTASJON:

Det utstedes dokumentasjon / kursbevis ved bestått kurs.