Kontroll og vedlikehold av ståltau 
2 dagers kurs

FORKUNNSKAP:
Ingen krav

Pris kr. 7900,- inklusiv kursbevis og lunsj.  ( Det er ikke MVA på kurs )

Kursets målsetning:

Kontroll og vedlikehold av ståltau.
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning, konstruksjon og virkemåte. Ståltau beregnet til løfteredskap, kraner og winch. Montering, lagring, smøring, vedlikehold, terminering, endefester og brukskontroll.

MÅLGRUPPE:

MÅLGRUPPE: Ståltau er en viktig del av kranen og det er mange eksempler på alvorlige hendelser når ståltauet ryker. Det periodiske ettersynet som brukerne utfører er derfor veldig viktig og at en bruker en metodikk som gir god oversikt over tilstanden til ståltauet som er i bruk.

Ståltau -Teori og praksis:
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Grunnleggende om ståltau
Vedlikehold av ståltau
Sertifikatkontroll
Ståltauskiver
Kontrollverktøy
Periodiske inspeksjoner
Kassasjons kriterier
Praktisk kontroll

Riktig valg av ståltau
Riktig bruk av ståltau
Ståltaukonstruksjoner
Praktisk bruk av ståltau
Endefester
Smøring av ståltau
Kontroll av ståltau

Eksamen / test

Kursets varighet
16 Timer - 2 dager

MYNDIGHETSKRAV: ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

DOKUMENTASJON:

Det utstedes dokumentasjon / kursbevis ved bestått kurs.

Påmelding - Velg dato