Kompetansebevis.
Oppkjøring på kran G4 - G8 - G20

Oppkjøring på kran må avtales, tid og sted.   kurs@biks.no

1. Praktisk prøve på kran Kr. 1500,- pr. kranklasse + eventuelt km / reise.
2. Ikke tatt kurset på BIKS ? Kr. 4300,-  Dokumentasjonsarbeid. 
3. Kompetanseevis med bilde kran   Kr. 450,- 
4. Stropp/ anhukerbevis med bilde   Kr. 450,-

For privat betaler, kortbetaling.

Oppkjøring G4 Traverskran Torsdag kl. 13.45

Oppmøte i Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg / Bergen Kl. 13.45
08.november   Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 13.45  2018
22.november   Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 13.45  2018
10. januar         Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 13.45  2019
14. februar        Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 13.45  2019
07. mars           Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 13.45  2019

Oppkjøring G8 Lastebilkran - etter avtale

Datoer: G8 - Kun etter avtale  kurs@biks.no
Oppmøte med lastebilkran på BIKS Kurssenter   2018

Oppkjøring G20 Hydr-kran Fredag kl. 08.00

Oppmøte i Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg / Bergen Kl. 07.50

Datoer: Etter avtale  kurs@biks.no
10.august          Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018
24.august         Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018
07.september   Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018
21.september    Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018
05.oktober        Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018
26.oktober        Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018
09.november    Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018
23.november    Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018
07.desember    Oppmøte på BIKS Kurssenter senest kl. 07.50  2018

Ønsker du mer informasjon ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon,
send en e-post til  kurs@biks.no

Har du ikke tatt kurset hos BIKS må alle aktuelle kursbevis med modul 1 - 2 - 3  vedlegges for gjennomførte teorikurs og grunnleggende praksis. Fadderavtale med BIKS må avtales.

VIKTIG

Har du fadderavtale, praksis i bedriften må følgende medbringes.
G4   Traverskran - Minimum 32 timer praksis med godkjent fadder.
G8   Lastebilkran - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder.    G20 Hydrauliskkran - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder.
1. Alle aktuelle kursbevis for gjennomførte kurs må medbringes.
2. Dokumentasjon for gjennomførte praksistimer må medbringes.
3. Kopi av fadder sitt kompetansebevis må medbringes.

Oppkjøring på aktuell kranklasse + Bestått =
Kranførerbevis / Kompetansebevis med bilde påført aktuelle kranklasse en har tatt oppkjøring på.