Modul A
Fallsikring Grunnleggende 8 timer

FORKUNNSKAP:
Ingen

Pris kr. 3.400,- inklusiv lærebøker, kursbevis og lunsj.
Det er ikke MVA på kurs.  Start kl. 09.00 til 16.00

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send e-post til kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55 - benytt gjerne kontaktskjemaet du finner nede til høyre eller direkte påmelding, orange "ball" med dato for kurs til høyre.
På mobiltelefon: Skjema / påmelding finner du helt nederst.

Kursets målsetting:

Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og praktisk bruk av redningsutstyr.
Gjøre seg kjent med vedlikeholdsrutiner og produsentens bruksanvisning slik at fallsikrings- og redningsutstyr brukes på en riktig og sikker måte.

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk, retningslinjer
Beste praksis
Risikovurdering
Fallsikringsutstyr
Kunnskap om ulikt utstyr og metoder
Utstyrets begrensninger og muligheter
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Konsekvenser av fall
Teoretisk gjennomgang av redningsøvelser
Praktisk trening ( gjennomgang av redningsøvelser)

KONTROLL AV FALLSIKRINGSUTSTYR.
Fallsikringsutstyr skal godkjennes minst 1 gang hver 12. mnd.

KONTROLL AV FALLSIKRINGSUTSTYR SKAL UTFØRES AV:
Kompetent person som er godkjent av leverandøren av det aktuelle fallsikringsutstyret eller av forhandler av det aktuelle utstyret.
Kontroll av sikkerhetsseler, belter, liner og fallblokker.
ANSVARLIG FOR AT KONTROLL AV UTSTYR GJENNOMFØRES:
Arbeidsgiver eller eier av fallsikringsutstyret er ansvarlig for at kontroll gjennomføres.

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8: Opplæring § 8.1

§ 15.4 Krav til vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr.
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking.

For å få en kompetent person i ditt firma, kontakt deres leverandør av fallsikringsutstyr. Utstyrsleverandører gir gjerne opplæring på sitt utstyr ( kompetent person ) derfor kan det være en fordel å forholde seg til få leverandører.

STANDARD NS-EN 365:2004

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).  Best nr. 523  -  § 36.
Kapillet IV - C -  § 36 Vern mot fall til lavere nivå.

I.h.t forskrift fra Arbeidstilsynet nr. 701 - Kap: 15
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

I.h.t Sammarbeid for Sikkerhet. Anbefaling 033N

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre aktuelle kurs.