Fallsikringsutstyr 4.5 t

FORKUNNSKAP:
Ingen

Pris kr. 2.400,- inklusiv lærebøker, kursbevis og lunsj.
Det er ikke MVA på kurs.  Start kl. 09.00 til 13.30

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send e-post til kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55 - benytt gjerne kontaktskjemaet du finner nede til høyre eller direkte påmelding, orange "ball" med dato for kurs til høyre.
På mobiltelefon: Skjema / påmelding finner du helt nederst.

Grunnkurs i fallsikring gir en generell opplæring i bruk av fallsikringsutstyr i høyden. Deltageren får kursBEVIS etter endt opplæring.

Målgruppe

Dette kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall, innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder. Som eksempler, men ikke uttømmende, nevnes, arbeid innenfor rekkverk, arbeid fra plattformer med godkjent leidertilkomst, godkjente stillas og arbeid fra gardintrapp. 

Kursets målsetting:

Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr, bruk, kontroll og vedlikehold. 
Gjøre seg kjent med produsentens bruksanvisning slik at fallsikringsutstyret brukes på en riktig og sikker måte.

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8: Opplæring § 8.1

§ 15.4 Krav til vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr.
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking.

For å få en kompetent person i ditt firma, kontakt deres leverandør av fallsikringsutstyr. Utstyrsleverandører gir gjerne opplæring på sitt utstyr ( kompetent person ) derfor kan det være en fordel å forholde seg til få leverandører.

STANDARD NS-EN 365:2004

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).  Best nr. 523  -  § 36.
Kapillet IV - C -  § 36 Vern mot fall til lavere nivå.

I.h.t forskrift fra Arbeidstilsynet nr. 701 - Kap: 15
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

I.h.t Sammarbeid for Sikkerhet. Anbefaling 033N

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.