Traverskranførerkurs G4
2 dager eks stroppe-anhukerkurs

FORKUNNSKAP:
24 timers G11 Stropp / anhukerkurs modul 1.1 og 2.3   ( O-1.1 )

PRIS ?  Se dato / påmeldingsknapp.
På telefon, skroll helt ned.
Det er ikke MVA på kurs.
Inklusiv læremateriell, kursbevis, kaffe og varmlunsj.

For privat betaler, kortbetaling første kursdag.

Oppkjøring på kurset eller etter endt praksis med fadder  ( link )

Kursets målsetting:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende traverskranførere G4 en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner G4. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for traverskranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

MÅLGRUPPE:

Brukere av traverskraner G4.
Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter.

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703 
Kapittel 10 -  § 10.3 Krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 10 -  § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring

MODUL 2.7 Bro- og traverskran  - Teori

MODUL 3.7 Bro- og traverskran  - Grunnleggende praksis

MODUL 4.7 Bro- og traverskran  - Praksis med fadder i bedriften

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 32 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G4 traverskran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G4.