Verneombud Grunnkurs 4 dager

Noe selvstudie i forbindelse med kurset må påregnes. 
Landbasert - Offshore - Sjø

FORKUNNSKAP:
Ingen

Pris: Kr. 9800-,  alt inklusiv  ( Det er ikke MVA på kurs )

Kursets målsetning:

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Kurset er myntet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger også kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no benytt gjerne kontaktskjemaet du finner øverst til høyre eller direkte påmelding, orange "ball" til høyre.

MÅLGRUPPE:

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS Forskriften
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid ,risikovurdering
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Målrettet HMS arbeid
– Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Gruppearbeid med relevante oppgaver som også er rettet mot petroleumsvirksomheten.

Dokumentasjon:

Det utstedes HMS Verneombud-kursbevis ved gjennomført kurs.