Modul O-1.2  NORSOK Standard
8 timers kurs R-003N og R-005N

FORKUNNSKAP:
Ingen
Kurspris inkluderer læremateriell, kursbevis og varm-lunsj.
Pris ? Se påmeldingsknapp.
Det er ikke MVA på kurs.

Gyldighet:
Norsok Standard
Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3 Juni 2017

Kursets målsetting:

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003 & R-005. Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

KURSINNHOLD

  • Termer, definisjoner og forkortelser
  • Sikker bruk av løfteutstyr
  • Krav ved løfting av personell
  • Krav for ulike løfteinnretninger
  • Krav for ulike løfteredskap
  • Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
  • Roller og ansvar
  • Krav til opplæring
  • Krav til lokale prosedyrer
  • Sakkyndig virksomhet

Gyldighet:
Norsok Standard - Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3, Juni 2017

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs..