R-003-Revidert juni 2017, ny utgave.

Modul O-1.2  NORSOK Standard
8 timers kurs   R-003N og R-005N

FORKUNNSKAP:
Ingen
Kurspris inkluderer læremateriell, kursbevis og varm-lunsj.
Pris ? Se påmeldingsknapp           ( Det er ikke MVA på kurs )

Gyldighet:
Norsok Standard - Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3, Juni 2017

Kursets målsetting:

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

KURSINNHOLD

 • Termer, definisjoner og forkortelser
 • Sikker bruk av løfteutstyr
  Krav ved løfting av personell
  Krav for ulike løfteinnretninger
  Krav for ulike løfteredskap
  Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
  Roller og ansvar
  Krav til opplæring
  Krav til lokale prosedyrer
  Sakkyndig virksomhet  

Gyldighet:
Norsok Standard - Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3, Juni 2017

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs..