Kontrollør G11 løfteredskap
2018 i Bergen  -  Laksevåg

Kontrollør G11 løfteredskap 40 timers teori og praksiskurs.

FORKUNNSKAP:
Ingen
Fordel om en har Stroppe / anhukerkurs men ikke krav.

Pris kr. 13.000,-   ( Det er ikke MVA på kurs )
Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj samt teoretisk og praktisk prøve.

Kursets målsetning:

Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om G11 løfteredskap til å kunne utføre sakkyndig kontroll for sertifisert sakkyndig virksomhet.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no 
Direkte påmelding, orange "ball" til høyre.

§ 8-6.Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr

Sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan.

b) Skal ha nødvendig kompetent personale.

MÅLGRUPPE:

Kurset retter seg mot den som skal bli sakkyndig kontrollør på løfteredskap og manuelle taljer. Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av løfteredskap og manuelle taljer, eller tar fagbrev i Kran- og løfteoperasjonsfaget.

  • Regelverk
  • Krav til sakkyndig virksomhet og sakkyndig kontroll
  • Kontrollørens oppgave og ansvarsområde
  • Oppbygging, merking, kontroll, levetidsvurdering
  • Materiallære
  • Mekanikk/statikk, sikkerhet og sikkerhetsfaktorer
  • Kassasjonsregler og sertifisering av utstyr
  • Utstyr, verktøy og hjelpemidler
  • Prosedyrer
  • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve

Forskrift fra Arbeidstilsynet 706 § 8-6

I forskrift om administrative ordninger 706 § 8-6 finner vi følgende om sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr: Krav til kompetent personale / person.

Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr 

GJENNOMFØRING:

Kurset går over fem dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset.

Elever som tar fagbrev i Kran- og løfteoperasjonsfaget og ikke skal arbeide som sakkyndige kontrollører og ikke kan fremvise dokumentasjon på praksis men tar kurset som en del av fagbrevet, vil få kursbevis etter bestått kurs men ikke kontrollørbevis.

Kursdeltaker må være ansatt i en sakkyndig virksomhet for å kunne arbeide som kontrollør etter endt kurs. K-G11. Kurset er iht. forskrift om administrative ordninger 706.

Kontrollørbevis G11

Etter endt kurs med bestått teoretisk og praktisk prøve, og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis fra arbeidsgiver,utstedes kontrollørbevis på den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøve på.