Kurs innen Arbeidsutstyr / Offshore

I menyen til venstre vil dere finne kurs som bygger på opplæringsplaner og standarder. Ref. NORSOK Standard R-003N & R-005N

Norsok standard R-003n er under revisjon og vi vil oppdatere  opplæringsplanene på våre kurssider når de er klar.

Ved valg av kurs, se forkunnskap.  

Kurs Varighet
O-1.1 Løfteredskap G11 3 dager
O-1.2 NORSOK Standard R-003-5 1 dag
Operasjonelt ansvarlig person 1 dag
Operasjonelt ansvarlig person & Norsok O-1.2 2 dager
HMS Verneombud Offshore 3 dager
O-2.1 G5 Offshorekran 5 dager
O-2.2 & O-3.2 Rigger 5 dager
O-2.3 Vinsj  -  Arbeidsvinsj 2 dager
O-2.8 Personløftere  1 dag
Ståltau Inspeksjon / vedlikehold 2 dager
Grunnleggende Fallsikring 1 dag
Flensekurs NS EN 1591-4 4 dager
Flenskurs Resertifisering 1 dag