Kurs innen Arbeidsutstyr / Offshore

I menyen til venstre vil dere finne kurs som bygger på opplæringsplaner og standarder. Ref. NORSOK Standard R-003N & R-005N

Norsok standard R-003n er under revisjon og vi vil oppdatere  opplæringsplanene på våre kurssider når de er klar.