Kurs innen arbeidsutstyr / offshore

I menyen nedenfor vil dere finne kurs som bygger på opplæringsplaner og standarder. Ref. NORSOK Standard R-003N & R-005N.

Norsok standard R-003n er under revisjon. Siste utgave er rev-2017 og vi vil oppdatere  opplæringsplanene på våre kurssider når de er klar.

Ved valg av kurs, se forkunnskap.  

Kurs Varighet
O-1.1 Løfteredskap G11 3 dager Stroppekurs
O-1.2 NORSOK Standard R-003-5 1 dag
O-7.1 Operasjonelt ansvarlig 2 dager
HMS Verneombud Offshore 4 dager
O-2.2 & O-3.2 Rigger 5 dager
O-2.8 Personløftere  1 dag
Ståltau Inspeksjon / vedlikehold 2 dager - ISO 4309
Grunnleggende Fallsikring 1 dag

Ønsker du mer informasjon om kursene?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380