Ståltau Inspeksjon/vedlikehold 16 t

FORKUNNSKAP:
Ingen krav

Pris kr. 7900,- inklusiv kursbevis og lunsj. Det er ikke mva på kurs.

Kursets målsetning:
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Hvorfor opplæring?
Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset er ment å gi en grundig innføring i kunnskaper om ståltau, riktig bruk/valg av ståltau og om hvilke krav det skal settes til de som bruke og kontrollere ståltau. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskapene som skal til for å opprettholde ståltauets kvalitet gjennom dets levetid. Kurset gjennomføres med en blanding av teori og praktiske øvelser. 

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å få verifisert tilstrekkelige kunnskaper til å utføre kontroll av ståltau med anerkjente standarder.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

målgruppe
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Eiere av kraner og løfteutstyr
Kontrollører 
Kranførere G1- G2 - G3 - G4 - G5 - G8 - G20
Andre brukere 
Operatør av winch / Ståltau  
Opratører om bord på skip   

Kursinnhold

 • Ståltau - Teori og praksis
 • Standarder for ståltau
 • Ståltau til kraner og maskiner
 • Riktig valg av ståltau
 • Rikrig bruk og vedlikehold av ståltau
 • Riktig påspoling og innkjøring av ståltau
 • Sertifikatkontroll
 • Ståltauskiver
 • Kontrollverktøy
 • Periodiske inspeksjoner
 • Kassasjonskriterier
 • Praktisk kontrollarbeid
 • Ståltaukonstruksjoner
 • Endefester
 • Smøring av ståltau
 • Prøve 

ISO 4309 er den standarden som de aller fleste produsenter og leverandører av ståltau refererer til som retningslinjer for bruk, vedlikehold og kontroll av ståltau på kraner og maskiner.

Gyldighet:
Vedlikehold av kompetanse skal være i tråd med Norsok R-003N Vedlegg B- Krav til opplæring.

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs

Påmelding - Velg Dato