Kontroll og vedlikehold av ståltau. 
Etter ISO 4309 - 16 timers kurs

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon
Norsok Standard R-003N og R-005N - Sikker bruk av løfteutstyr

FORKUNNSKAP:
Relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Pris kr. 7900,- inkl kursbevis og varmlunsj. ( Det er ikke MVA på kurs )

Kursets målsetning:

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon.
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning, konstruksjon og virkemåte. Ståltau beregnet til løfteredskap, kraner og winch. Montering, lagring, smøring, vedlikehold, terminering, endefester og brukskontroll.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no

målgruppe
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Eiere av kraner og løfteutstyr
Kontrollører 
Kranførere G1- G2 - G3 - G4 - G5 - G8 - G20
Andre brukere 
Operatør av winch / Ståltau  
Opratører om bord på skip   

Ståltau -Teori og praksis:
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Introduksjon
Oppbygning av ståltau
Standarder for ståltau
Ståltau til kraner og maskiner
Bestilling av ståltau
Definering av bruddlaster
Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
Smøring og vedlikehold
Ståltau skiver
Vinsjer og tromler
Termineringer og endefester
Typiske feil og skader
Kontroll av ståltau etter ISO 4309
Teoretisk og praktisk kontroll
Utfylling av kontroll/evalueringsskjema

Eksamen / test

Kursets varighet
16 Timer - 2 dager

ISO 4309 er den standarden som de aller fleste produsenter og leverandører av ståltau refererer til som retningslinjer for bruk, vedlikehold og kontroll av ståltau på kraner og maskiner.

MYNDIGHETSKRAV: ARBEIDSMILJØLOVEN OG STANDARDER

NORSOK R-003N og R-005N Sikker bruk av løfteutstyr

ARBEIDSTILSYNETS FORSKRIFTER

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs