"Farlig småverktøy" 8 timers kurs

FORKUNNSKAP:
Ingen 
Pris kr. 2900,- inklusiv kursbevis og lunsj.  ( Det er ikke MVA på kurs )
Minimum 5 deltakere pr. kurs  ( Max 12 )

Kursets målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av forskjellige typer "farlig småverktøy" som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

MÅLGRUPPE:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter småverktøy som kan anses som farlig ved bruk.

"FARLIG SMÅVERKTØY"

Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring gjelder nå alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. Den opplæring som blir gitt skal kunne dokumenteres.

"FARLIG SMÅVERKTØY"   Max 5 typer verktøy pr. kursdag.
Her er noen eksempler på verktøy som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk.

Vinkelslipere
Spikerpistol
Kappsag
Vinkelsag
Motorsag

Eller annet arbeidsutstyr som anses som risikofyldt ved bruk og hvor det trengs opplæring i.h.t krav i forskriftene til Arbeidstilsynet.

MYNDIGHETSKRAV: ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.