Hydraulikk 3 
Feilsøking, drift og vedlikehold

FORKUNNSKAP:
Hydraulikkurs 1 og 2

Pris kr. 10800,- inklusiv kursbevis og lunsj. ( Det er ikke MVA på kurs ) 

Kursets målsetting:

Dette kurset tar sikte på å øke deltagernes kunnskaper om feilsøking, drift og vedlikehold. Oljerenhet og evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr.

Kurset vil også gi deltagerne innføring i forebyggende tiltak for å redusere vedlikeholdskostnadene og utilsiktet driftsavbrudd. Kurset legger ekstra stor vekt på praktiske øvelser og gruppearbeid. 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

ETTER GJENNOMFØRT LÆRETILTAK SKAL DELTAKERNE:

  • Kunne utføre feilsøking på forskjellige hydrauliske systemer
  • Utføre analyse av oljeprøver med hensyn til renhet og vanninnhold
  • Bruke måleinstrumenter for volumstrøm og trykksvingninger
  • Kunne retningslinjer for oljeprøvetaking
  • Feilsøking og tilstandskontroll
  • Reguleringssløyfer for posisjon, hastighet, turtall og trykk
  • Konstruksjonssvakheter og sviktmekanismer

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante hydraulikkurs.