Hydraulikk 1 Grunnkurs

FORKUNNSKAP:
Fagbrev eller annen relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Pris kr. 9800,- inklusiv kursbevis og lunsj.  ( Det er ikke MVA på kurs )

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en grunnleggende innføring i hydraulikk og er et naturlig grunnlag for drifts- og vedlikeholdspersonell som skal arbeide med hydraulisk utstyr.

Kunne utføre forebyggende vedlikehold i henhold til etablerte prosedyrer og leverandørens bruksanvisninger, kunne registrere uregelmessigheter som f.eks høy temperatur, vibrasjoner og støynivå. 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset ?

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til kurs@biks.no eller benytt kontaktskjemaet du finner øverst til høyre

Kursinnhold:

Hydraulikkens grunnprinsipper. 
Komponentbeskrivelse. 
Symboler og skjemalesing. 
Systemforståelse.
Renhet / Filter og oljer.
Oppgaver og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr. 

Målsetting:

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om hydraulikkens grunnprinsipper, komponentbeskrivelser, symboler, skjemalesning, filtrering og systemforståelse. 

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante hydraulikkurs.