O-2.2 & O-3.2 Riggerkurs 48 t

Kurs på Laksevåg / Bergen
Inkl: Kursmateriell, kursbevis og varm-lunsj
Forkunnskap er 24 t. stroppekurs 1.1 og 2.3
Start kl. 09.00 mandagen ellers 08.00

Tid: Man, 6. –10. mai 2019 (Uke 19)
Pris: NOK 12000,-

Til kursinformasjon

Påmeldingskjema