O-2.2 & O-3.2 Riggerkurs 48 t

Kurs på Laksevåg / Bergen
Inkl: Kursmateriell, kursbevis og lunsj
Forkunnskap er 24 t. stroppekurs

Tid: Man, 29. –oktober–2. november 2018 (Uke 44)
Pris: NOK 12000,-

Til kursinformasjon

Påmeldingskjema