O-2.2 & O-3.2 Riggerkurs 48 t

Kurs på Laksevåg / Bergen
Inkl: Kursmateriell, kursbevis og lunsj
Forkunnskap er 24 t. stroppekurs

Tid: Man, 12. –16. mars 2018 (Uke 11)
Pris: NOK 12000,-

Til kursinformasjon

Påmeldingskjema